Adatvédelmi tájékoztató
Nagyra becsüljük bizalmát, éppen ezért minden eszközzel és gondossággal és a biztonsági elõírások betartásával védjük adatait, harmadik félnek nem adjuk ki.A NetWork Miskolc Kft. (továbbiakban: Adatkezelõ) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.Az Adatkezelõ minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.Az adatkezelõ címe: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 17.


Az adatkezelõ elérhetõsége: +36 46 413-655, info@networkcomputer.hu


Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-82675/2015.Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.Az érintettek köre: regisztrált felhasználók


A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetõség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási címAz adatgyûjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye:


 • A NetWork Miskolc Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
 • Külsõ szállító esetén, GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Az adatkezelés idõtartama: A regisztráció során szükségszerûen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdõdik és a regisztráció törléséig tart.  A vásárló kérelmezheti az adatkezelõnél


 • tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 • A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja adatait.

  Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelõnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

  Az adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthetõ formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

  Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelõ válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság elõtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

  A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)